Blogia
ApPuNtO

KhaYeLitShA

KhaYeLitShA

Nkosi Sikeleli Africa
Malup hakanyiswu phando lwayo
Yiswa imithanda zo yethu
Nkosi Sikelela
Thina lusapo lwayo

Nkosi Sikeleli Africa
Malup hakanyiswu phando lwayo
Yiswa imithanda zo yethu
Nkosi Sikelela
Thina lusapo lwayo

Nkosi Sikeleli Africa
Malup hakanyiswu phando lwayo
Yiswa imithanda zo yethu
Nkosi Sikelela
Thina lusapo lwayo

Yiza Moya (Yiza, Yiza)
Yiza Moya (Yiza, Yiza)
Yiza Moya oyingcwele
Nkosi Sikelela
Thina lusapo lwayo

Morena boloka sechaba sa heso (sa heso)
O fedise dintwa le matswenyeho
Morena boloka sechaba sa heso
O fedise dintwa le matswenyeho
O seboloke (O se boloke)
O seboloke morena
O seboloke sechaba
Sechaba sa Heso
Sechaba sa Africa

O seboloke morena
O seboloke sechaba
Sechaba sa Heso
Sechaba sa Africa

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres